A Kolb-féle tanulási stílusok

2011-05-16

David A. Kolb amerikai tanuláskutató és szociálpszichológus dolgozta ki a tanulási stílus megállapítására vonatkozó tesztet. Kolb négy tanulási stílust különböztet meg. Elmélete szerint a tanulás ciklikusan ismétlődő folyamat, melyben a tapasztalatszerzés, a megfigyelés, a gondolkodás és az alkalmazás szakaszai különíthetők el. A tanulási ciklus kettős alapon nyugszik: az információk felvételén, megszerzésének módján, és annak feldolgozásán.

Kolb négy különböző tanulási stílust határozott meg:

1. Alkalmazkodó
A konkrét információkat tapasztalásokra építi és aktív kísérletezőként dolgozza fel. Cselekvésorientált, rugalmas, gyorsan alkalmazkodik és kockázatvállaló.

2. Divergens, nyitott
Konkrét információkat, tapasztalatokat gyűjt, reflektív megfigyelő. Az információkat megfigyelésen és megértésen át dolgozza fel.

3.Asszimiláló
Absztrakt információkat dolgoz fel megfigyelésen alapuló tapasztalatgyűjtéssel. Összehangolt modelleket alkot, logikus és elméletközpontú.

4.Konvergens
Elvont információkat gyakorlat- és cselekvésorientáltan alkalmaz, célratörő, tervezésorientált.

Kolb 12 kérdésből álló tesztet állított össze a tanulási stílus meghatározására, melynek ismerete fontos lépése lehet önismereti munkánknak. Tudatosíthatjuk a tanulás, munkavégzés során az információk szerzésének és feldolgozásának magunkra jellemző módját. A tudatosítás segít az esetleges kiegyensúlyozásban, vagy mások tanulási stílusának megértésében, elfogadásában. Az elfogadás, a megértés, a konfliktusok megértése és feldolgozása pozitív hozadéka saját tanulási stílusunk megértésének.

Ha érdekli Önt a teszt és az egyes stílusokra vonatkozó leírás, kérem írjon a vertocoaching@gmail.com címre!Δ oldal tetejére